Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

OFFERTES

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

BETALINGEN

Er wordt direct een definitieve bevestigingsmail gestuurd met daarin de prijs, verzendkosten en de betalingsgegevens. De door u gedane bestelling dient binnen twee weken na de bevestigingsdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bestellingen welke niet tijdig betaald zijn worden na drie weken automatisch geannuleerd. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Prijsvergelijking wordt niet op ingegaan.
 

PRIJZEN

Tenzij anders overeengekomen luiden de prijzen inclusief B.T.W, en worden de prijzen vermeld in Euro's, exclusief verzendkosten.

GARANTIE (CARRY-IN)

Twilight Engineering garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van Twilight Engineering komt overeen met de fabrieks garantietermijn of 2 jaar wettelijke garantie. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. 
Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel-of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. De garantie vervalt ook wanneer (garantie) stickers / en kenmerken zijn verwijderd.
Indien deze specifieke kenmerken niet meer aanwezig zijn, is het helaas niet meer mogelijk om bij de fabrikant garantie te claimen.
Op al onze producten heeft u twee (2) jaar carry-in garantie. Dit houdt in dat u zelf het product(en) naar ons stuurt. Verzendkosten worden niet vergoed. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd. De carry-in garantie houdt verder in, dat wanneer binnen de geldige garantietermijn het product defecten blijken te vertonen, deze op basis van de carry-in garantie, gratis hersteld of vervangen zullen worden. Fouten met betrekking tot de software zijn echter niet inbegrepen en worden gefactureerd indien u voor dit probleem onze hulp nodig heeft. Garantie op door ons geleverde producten is niet overdraagbaar aan derden.


KABELBREUK

Voor kabelbreuk gelden bijzondere garantiebepalingen. Bij originele merkkabels en/of TurboWiFi adapters en compatible kabels/adapters wordt in geen enkel geval garantie verleend op kabelbreuk. Zichtbare schade aan kabels valt niet onder garantie.


LEVERING / VERZENDING

Wij leveren alleen na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag, getracht wordt binnen enkele werkdagen. Deze termijn kan door omstandigheden uitlopen. Bij vertraging, stuurt Twilight Engineering u een mail.
Twilight Engineering heeft geen winkel. Om logistieke redenen verzenden wij daarom alle goederen per DPD of PostNL brievenbuszending. Reclamaties bij de DPD dienen binnen 7 dagen na levering te geschieden volgens voorwaarden van de DPD.
 

RISICO GEDURENDE TRANSPORT

Twilight Engineering verzend alle zendingen via de DPD verzekerd danwel PostNL brievenbuszending. De kosten van verzekerd versturen zijn altijd voor rekening van de klant. Daar wij de verzending met zorg verpakken en verwerken, zijn wij niet aansprakelijk bij verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport, dit wordt door ons niet vergoed. Reclamaties bij de DPD dienen binnen 7 dagen na levering te geschieden volgens voorwaarden van de DPD.
 

WIJZIGING VERKOOPVOORWAARDEN, PRIJZEN 

Wij behouden ons het recht voor verkoopvoorwaarden en prijzen te veranderen.
 

Zichttermijn (ná ontvangst goederen)

Een bestelling geplaatst bij Twilight Engineering kunt u binnen 14 werkdagen (na ontvangst van de goederen) ongedaan maken, waarna het aankoopbedrag binnen 30 dagen op uw rekening wordt teruggestort (administratie-, verpakkings- en verzendkosten worden niet teruggestort).

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 werkdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Om een aankoop te ontbinden dient u vooraf een formulier in te vullen en ons per e-mail toe te zenden. Wij hanteren de richlijnen van www.consuWijzer.nl

De voorwaarden hiervoor zijn:
U dient uw retour telefonisch, per email of online chat via Skype te melden
De producten dienen ongebruikt te zijn en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde en ongeopende verpakking). *) Dus niet eerst verzegelde verpakkingen verbreken en gebruiken/proberen!
Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product aan Twilight Engineering te worden teruggezonden. Behalve eventuele schadevergoedingen, worden geen kosten in rekening gebracht.
Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.
De retour zending MOET voorzien zijn van de ORIGINELE aankoopfactuur.  Zendingen zonder aankoopfactuur worden niet geaccepteerd.
Het recht tot ontbinding geldt niet voor

               - producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
               - producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
               - computerprogrammatuur indien de koper de verzegeling heeft verbroken

Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd! De kosten voor het terugsturen zijn voor de consument.

Voor zakelijke aankopen geldt NIET de Wet Koop op Afstand

De Wet Koop op Afstand geldt alleen bij consumentenkoop, oftewel een koop tussen een zakelijke verkoper (winkelier) en een consument. Een consument is iemand die per definitie niet handelt vanuit beroep of bedrijf. Iemand die een bestelling plaatst uit naam van een bedrijf, kan zich dus niet beroepen op het consumentenrecht.

Bij omruilen / retouren zijn wij genoodzaakt de eventuele door ons gemaakte administratie-, verpakkings- en verzendkosten in rekening te brengen.

Annuleren bestelling (vóór ontvangst goederen)

Mocht u uw bestelling wensen te annuleren voordat u de goederen heeft ontvangen, dan is dit uiteraard elk moment mogelijk. Ik verzoek u om een annulering zo snel mogelijk kenbaar te maken. Heeft u het te betalen bedrag vooraf overgemaakt, dan wordt het geld binnen 30 dagen na de annulering teruggestort. Aan het annuleren van een bestelling zijn geen kosten verbonden.