Wat is GPS

Wat is GPS?

GPS staat voor Global Positioning System en is in het leven geroepen en wordt onderhouden door de Amerikaanse overheid. Het was dus in eerste instantie en hoofdzakelijk bedoeld voor militaire doeleinden.

Het systeem bestaat uit een netwerk van 24 satellieten die rond de aarde draaien. Ieder van deze satellieten draait twee keer per dag in een vaste baan om de aarde en zendt een uniek signaal uit. Met een GPS ontvanger kunnen deze signalen worden opgevangen en verwerkt. Door op een bepaald moment de positie van de satellieten (die zij door de ruimte zenden) te vergelijken met de tijd op het moment van aflezen, kan de ontvanger exact bepalen waar hij zich op dat moment bevindt. Door immers het snijpunt te nemen van minimaal drie satellieten krijg je een bepaald punt op de aardbol en dat is je huidige positie.

 Een GPS ontvanger ziet alleen de satellieten die op dat moment boven de horizon staan, en dat zijn er normaal minimaal een zestal . Deze satellieten zijn altijd en overal ter wereld te ontvangen. Het GPS systeem vertelt je dus altijd tot op enkele meters nauwkeurig waar je op aarde bent. Steeds wordt de positie opnieuw berekend waardoor het mogelijk is om snelheid, richting en hoogte exact te bepalen. GPS je kan helpen bij het vinden van je locatie en de richting die je zou moeten volgen om bij een bepaald doel te komen. want, zodra een GPS ontvanger weet waar je bent en waar je naartoe wilt, dan kan deze (mits je beweegt) bepalen of je in de goede richting verplaatst.

Een GPS is dus zeker geen kompas, maar puur een elektronisch hulpmiddel dat door zijn rekencapaciteit ook extra informatie kan geven, zoals snelheid, berekende aankomsttijd, afgelegde afstand, bewogen richting en gemiddelde snelheid. Globaal zijn er twee types GPS een met wegenkaarten en een zonder. De GPS met kaarten kan verder nog worden onderverdeeld in de soorten met en zonder automatische routeplanner. U heeft gehoord van de term WAAS/EGNOS enabled, heeft het gezien op een verpakking en in advertenties van diverse producten. Ja, maar wat is het precies?

Simpel, het is een web van satellieten en grondstations die een GPS correctie signaal genereren dat er voor zorgt dat uw GPS een nog preciezere locatie heeft. Hoeveel beter? Gemiddeld tot vijf keer beter. Een WAAS/EGNOS ondersteunde ontvanger geeft u in meer dan 95% van de gevallen een positie die preciezer is dan 3 meter. En daar hoeft u geen extra ontvanger voor aan te schaffen of een abonnement af te sluiten.

WAAS EGNOS MSAS satellite footprint area

WAAS staat voor Wide Area Augmentation System. Een systeem voor het opheffen van de fouten die ontstaan in de GPS positieberekening als gevolg van ionosferische afwijkingen in het GPS signaal. WAAS wordt toegepast in Amerika. De Europese tegenhanger van dit correctie systeem is EGNOS. Dit staat voor European Geostationary Navigation Overlay Service.

Galileo

Op 21 oktober 2011 zijn de eerste twee satellieten van het GALILEO-project in Frans Guyana gelanceerd. Het is de bedoeling dat Galileo zowel door de private sector - bijvoorbeeld door automobilisten - als door politie en hulpdiensten zal worden gebruikt voor navigatiedoeleinden. De satellieten kunnen bijvoorbeeld noodsignalen oppikken, detecteren waar mensen in nood zich bevinden en hiermee zoek- en reddingsacties eenvoudiger maken. Zo zullen reddingswerkers met behulp van het nauwkeurige Galileo-systeem kunnen zien of speurhonden een deel van het te doorzoeken terrein hebben overgeslagen. De overheid kan het systeem ook gebruiken voor informatievoorziening.